Farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) hangt een bestuurlijke boete boven het hoofd, na overtredingen van de Geneesmiddelenwet. De Inspectie voor de Gezondheidszorg beraadt zich nog op een maatregel tegen GSK, producent van een vaccin tegen baarmoederhalskanker. Uit een inspectierapport dat op verzoek van Trouw openbaar is gemaakt, blijkt dat het bedrijf bij het op de markt brengen van het vaccin Cervarix de Geneesmiddelenwet op diverse punten heeft overtreden.

Sinds 2007 kan de inspectie zonder tussenkomst van de rechter boetes opleggen, tot 450.000 euro bij herhaalde overtredingen. „De besluitvorming over een maatregel tegen GSK is nog niet afgerond”, aldus een inspectiewoordvoerder.

Klik hier voor het volledige bericht op Trouw.nl