De tabaksindustrie in Nederland werkt al sinds de jaren negentig nauw samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW in de strijd tegen accijnsmaatregelen. Dit blijkt uit interne documenten die de tabaksindustrie openbaar moest maken in de VS. Medio jaren negentig versterkte marktleider Philip Morris de ’strategische alliantie’ met de werkgeversorganisatie, onder meer om een accijnsverhoging tegen te gaan. Eind jaren negentig werkte de fabrikant nauw samen met VNO-NCW in een Europese lobby tegen reclame-beperkingen voor tabak.

VNO-NCW is betrokken bij het congres van de tabaksindustrie tegen verhoging van de accijnzen, dat op 9 september 2010 in Den Haag wordt gehouden (zie ook de post hierboven).

Sigarettenfabrikant Philip Morris wilde in 1997 onder meer de pers en de Tweede Kamer ervan doordringen dat een accijnsverhoging zou leiden tot meer gebruik van shag, dat ’goedkoper en ongezonder’ is, aldus een intern document. Daarin wordt ook gemeld dat het bedrijf samen met VNO-NCW werkte aan een plan om een wettelijk verbod op roken op de werkplek te voorkomen.