[artikel uit Trouw van 22 mei 2002]

Voor zover bekend doet Volkert van der G., verdacht van de moord op Pim Fortuyn, er al twee weken het zwijgen toe. Daardoor is ook het motief voor de moord onbekend. Het is volstrekt onduidelijk of die moord een politieke achtergrond had. Het volharden in zwijgen is wel een bekende strategie bij verdachten met politieke drijfveren. Een beproefde methode om het de ondervragers zo moeilijk mogelijk te maken. Voorbeelden zijn niet alleen te vinden in de handboeken van dierenbevrijders maar ook in die van het Ierse bevrijdingsleger.

Het Ierse bevrijdingsleger (Ira) leert strijders sinds jaar en dag dat ze na hun eventuele arrestatie hun mond moeten houden. De Ira leert zijn ‘vrijwilligers’ zelfs hoe zij door zelfhypnose politieverhoren kunnen weerstaan.

In het handboek voor de Ira-soldaat staat de eerste regel bij arrestatie in kapitale letters afgedrukt: ,,We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: ZEG NIETS.” Het ‘Groene Boek’ van de Ira behandelt het politieverhoor uitputtend. ,,De beste verdediging is het begrijpen van de technieken die door de politie worden toegepast. Het beste anti-verhoor is NIETS ZEGGEN. Alle politiediensten gaan uit van een sterk vermoeden of een aanknopingspunt. Dus als een vrijwilliger is gearresteerd proberen ze dat vermoeden of aanknopingspunt hard te maken, en de enige manier om dat te doen is via informatie die ze loskrijgen uit hun slachtoffer. Laat je niet verleiden tot gesprekken met de politie.”

Lees verder op Trouw.nl

Dossier IRA-moorden in Roermond op Trouw.nl