P E R S B E R I C H T                                                                                                                                            25 januari 2012

Huisarts Hans van der Linde dagvaardt vandaag bij de rechtbank van Middelburg de minister van VWS Edith Schippers en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM en eist vergoeding van geleden schade.

De huisarts verwijt hun schending  van artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat de vrijheid van meningsuiting van burgers beschermt. Volgens Van der Linde proberen het RIVM en minister Edith Schippers zijn vrijheid van meningsuiting  te belemmeren door het aanspannen van een voor hem onbetaalbare bodemprocedure. Uitlatingen over belangenverstrengeling van griepexperts zijn daarvoor de aanleiding.  Het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over het nut van de influenzavaccinatie is daarmee door de Staat naar de rechtbank verplaatst. Eerder hebben tal van hoogleraren en medische wetenschappers in de media geprotesteerd tegen deze intimiderende rechtsgang. Minister Schippers besloot het proces niettemin door te zetten.

,,Het door de overheid monddood maken van burgers, in het bijzonder van medisch publicisten zoals ik die gemotiveerd en in het algemeen belang misstanden bij de overheid signaleren,  is volgens de Europese wetgeving in strijd met fundamentele rechten van de mensen,  aldus Van der Linde. Vandaag heeft Van der Linde bij de rechtbank zijn schriftelijke verweer ingediend tegen de dagvaarding die door de Staat tegen hem is uitgebracht. In deze conclusie van antwoord is een tegeneis (eis in reconventie ) opgenomen: de Staat maakt een ongeoorloofde inbreuk op artikel 10 van de EVRM.

Het complete verweer, bijna 50 bladzijden, is  hier te downloaden.

Meer dan 1000 mensen hebben inmiddels op de bankrekening 16.79.65.425 van het   steunfonds van de stichting Steun Huisarts in Proces in totaal 46.000 euro gestort om Van der Linde in staat te stellen zich voor de rechtbank te verdedigen.