Twee Amerikaanse wetenschappers vinden dat Nederland het oor te veel laat hangen naar de tabaksindustrie. Fabrikanten zouden volop ruimte krijgen om het tabaksbeleid te beïnvloeden, zoals tijdens de discussie over het rookvrij maken van de horeca in 2009. Het beeld doemt ook op uit 2000 documenten die Trouw opvroeg bij vijf ministeries en analyseerde.

Uit een recente e-mail van marktleider Philip Morris aan het ministerie van financiën: “Philip Morris Holland en het ministerie van financiën kennen een lange traditie van dialoog en wij hebben in het verleden vaak presentaties gegeven over internationale ontwikkelingen en diverse internationale belastingmodellen die altijd zeer werden gewaardeerd en als verrijkend werden ervaren. Wij hopen dat we deze traditie voort kunnen zetten.” De ambtenaar antwoordde: “Wij staan er best voor open jullie verhaal aan te horen. (…) Philip Morris is welkom om een keer op Financiën langs te komen.”

Hoewel Nederland een internationaal verdrag tekende dat overheden verplicht zeer terughoudend zijn in contacten met tabaksfabrikanten, is de branche van sigaretten en shag kind aan huis in Den Haag. Niet alleen de ministeries van financiën en economische zaken, maar ook volksgezondheid onderhouden intensieve contacten met de tabaksindustrie. Ambtenaren leggen bedrijfsbezoeken af bij sigarettenfabrikanten, soms zelfs op eigen initiatief, en de tabakslobbyisten lopen in en uit bij de ministeries.

De e-mail van Financiën illustreert de welwillendheid waarmee de tabaksindustrie in Nederland wordt bejegend. Rokers brengen een smak accijnsgeld op, 2,1 miljard vorig jaar. De brancheorganisaties van de tabakssector, maar ook individuele firma’s zijn welkom op de departementen. Ze mogen meepraten over beleid. Ze ontmoeten bewindslieden. Ze gaan met elkaar op bedrijfsexcursie.

Lees verder op Trouw.nl