P  E  R  S  B  E  R  I  C  H  T

Sinds vandaag is er een steunfonds om huisarts Hans van der Linde uit Capelle aan den IJssel financieel bij te staan in het proces dat tegen hem is aangespannen door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en diens directeur infectieziektebestrijding prof. dr. Roel Coutinho.

Hans van der Linde twijfelt aan het nut van de griepprik. Het RIVM en Roel Coutinho twijfelen daar niet aan. Als hoogleraar werkt Coutinho samen met farmaceutische bedrijven. Van der Linde heeft dat openbaar gemaakt en hij noemde dit belangenverstrengeling.  Toen hij op last van de directeur-generaal van het RIVM zijn mededelingen niet wilde terugnemen, is hij gedagvaard voor een rechtszaak (een zogenaamde bodemprocedure) bij de rechtbank in Middelburg.

Het RIVM en Roel Coutinho kozen voor een intimiderende rechtsgang in plaats van een open discussie.

Een rechtszaak kan jaren voortslepen, waardoor de kosten voor Hans van der Linde kunnen oplopen van 50.000 euro of mogelijk veel meer – zeker als ook hoger beroep wordt ingesteld. Van der Linde draait zelf op voor de kosten. Zelfs als het RIVM uiteindelijk de zaak verliest, krijgt Van der Linde dat geld niet terug – hoogstens een zeer beperkt deel van de kosten. Het RIVM en Coutinho hebben die zorgen niet, zij procederen op kosten van de overheid, van belastinggeld dus.

Van der Linde zal het proces zonder financiële hulp niet kunnen voeren. Hij kan zonder steun van derden geen adequate rechtsbijstand inhuren. In dat geval is hij genoodzaakt de handdoek in de ring te gooien. Per saldo zou dit betekenen dat het RIVM en prof. Coutinho een kritische huisarts de mond hebben gesnoerd.

Het gaat in deze zaak ook om de vrijheid van meningsuiting. Van der Linde, en met hem een groot aantal artsen, hoogleraren en andere geïnteresseerden, vinden dat het debat over nut en noodzaak van de griepprik breeduit in de samenleving moet worden gevoerd, niet voor een rechtbank (zie hierover ook een artikel in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant van zaterdag 10 december 2011).

Maar de overheid zet de rechtszaak door.

Hans van der Linde kan zich alleen goed verdedigen als hij financiële steun krijgt. In ingezonden brieven in de media is afgelopen weken veelvuldig aangedrongen op de vorming van een steunfonds voor Van der Linde. Dat steunfonds is er nu:

stichting STEUN HUISARTS IN PROCES, bankrekening 16.79.65.425 (Rabobank)

Een onafhankelijk  stichtingsbestuur, onder voorzitterschap van de Amsterdamse neuroloog (AMC) prof. dr. Rien Vermeulen, houdt toezicht op de besteding van gelden en zal daarvan verslag uitbrengen op de website: steunhuisartsinproces.nl