De echte aanpak van milieuproblemen komt niet van overheden en politici. De werkelijke macht tot verandering ligt bij consumenten. Vervuilende bedrijven, oliemaatschappijen en kolencentrales zullen in de komende jaren met consumentenacties gedwongen worden tot duurzame productie.

“De verandering komt van onderop”, zegt Jan Rotmans, klimaatexpert en hoogleraar duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

In juni wordt in Rio de Janeiro de VN-milieutop Rio+20 gehouden, in navolging van de ‘moeder van alle milieuconferenties’ die in 1992 in de Braziliaanse hoofdstad plaatshad. Volgens Rotmans zal Rio+20 op een teleurstelling uitlopen, net als eerdere milieutops.

Lees verder op Trouw.nl

Zie ook: Doemrapporten milieu maken murw