Maar Artu Biologicals liet het er niet bij zitten en stuurde links en rechts boze brieven in een poging het onderzoek onderuit te halen.  De firma wil de bezwaren tegen de studie niet toelichten, zolang het gesprek nog gaande is. Medisch directeur Folkert Roossien zei op 14 februari 2011 in Trouw dat de kwestie nog niet is afgesloten. Erasmus MC vindt van wel. De Raad van bestuur van het ziekenhuis stuurde Artu Biologicals onlangs een brief met het dringende verzoek te stoppen met de campagne tegen de studie: op het onderzoek valt niks aan te merken.

De zaak rond Oralgen Mijten is illustratief voor wat er veel vaker gebeurt rond negatief onderzoek, zeker als dat is gefinancierd door de producent van het middel dat negatief uit een studie komt. Veel van dat soort onderzoek wordt niet gepubliceerd, al zal dat minder worden nu farmaceutische bedrijven vaker hun studies vrijwillig registreren. Veel wetenschappelijke tijdschriften accepteren ook alleen nog maar studies die vooraf waren geregistreerd.

De casus-Oralgen Mijten plaatst de recente oratie van industrieprofessor Henk Jan Out in een ander daglicht. Out zit sinds kort op een door farmaceutisch bedrijf Merck betaalde leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De bijzonder hoogleraar, die zelf bij Merck in loondienst is, beweert dat de industrie tegenwoordig geen negatieve studies meer verzwijgt. Outs onofficiële leeropdracht is reputatiemanagement. Hij moet vanaf zijn gekochte leerstoel het slechte imago van de farmaceutische industrie verbeteren.

De industrie heeft de afgelopen jaren een ware sport gemaakt van het verdoezelen  – of het pogen daartoe – van negatieve studies over geneesmiddelen. De kwestie rond Oralgen wekt de indruk dat de industrie dat anno 2011 nog steeds probeert al ontkent Roossien in alle toonaarden dat hij publicatie van de negatieve studie wil tegenhouden.

Naar begin