Volgens minister Schippers (VWS) praat haar ministerie vaker met de anti-rokenlobby dan met de tabaksindustrie.  Maar uit documenten die zij openbaar heeft moeten maken, blijkt het tegendeel. VWS overlegt vrijwel nooit met Stivoro of met KWF Kankerbestrijding over beleidszaken. De tabakssector echter, praat binnen het ministerie in alle beslotenheid en op het hoogste niveau mee over het beleid. Dat staat haaks op een VN-verdrag dat Nederland ondertekende.

Op 11 juni 2010 om 10 uur troffen ze elkaar weer in een vergaderzaaltje van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport: de top van het departement en de lobbyisten van de Nederlandse tabaksfabrikanten. De ‘geachte vertegenwoordigers van de tabaksindustrie’ waren per email uitgenodigd voor een onderhoud met topambtenaar Paul Huijts. Als directeur-generaal volksgezondheid is Huijts de belangrijkste adviseur van Schippers op het gebied van tabaksbeleid. Huijts kende zijn gesprekspartners inmiddels, ze kwamen vaker bij hem langs. De sigaretten- en shagfabrikanten hadden veelvuldig mail- en briefcontact met hem en zijn ambtenaren.

Tussen 2009 en de eerste helft van 2011 zijn er ten minste veertig emailwisselingen geweest en drie gesprekken met de industrie, blijkt uit interne documenten van VWS die Trouw kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Mondeling of schriftelijk overleg was er over zowat alles wat er op tabaksgebied speelde en een bedreiging vormde voor de omzet van de bedrijfstak. Of het gespreksonderwerp wereldwijd speelde, op het Europese vlak of lokaal in Nederland: gelegenheid om te praten was er altijd.

Lees verder op Trouw.nl