Pillenfabrikanten die klagen over het gebrek aan innovatieve daadkracht in Nederland, slaan de plank mis. Nederland staat aan de wereldtop van medisch onderzoek, zegt Adam Cohen, hoogleraar klinische farmacologie in Leiden.

Hij vindt het ’treurig en tragisch’ dat moederbedrijf Merck bij het voormalige Organon (nu MSD) in Oss de complete onderzoeksafdeling opheft. Van de 5.000 banen bij MSD in Oss gaan er 2.175 verloren. Een verklaring die MSD voor de afslanking geeft, staat Cohen niet aan. Volgens Hans Kortlever, directeur midden-Europa van Merck, is de drastische maatregel mede genomen omdat er in Nederland maar mondjesmaat recepten zouden worden geschreven voor nieuwe (dure) geneesmiddelen. Huisartsen zijn conservatief in het voorschrijven, ze zijn er zelfs trots op dat zij zich aan hun richtlijnen houden, aldus Kortlever. En zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste middelen.

De ingreep van Merck zou wellicht niet nodig zijn geweest als er in Nederland een innovatiever klimaat was, aldus Kortlever op 9 juli 2010  in Trouw. De brancheorganisatie van de farmaceutische industrie Nefarma, en apothekersorganisatie KNMP sloten zich daarbij aan. Cohen noemt het standpunt van Merck ’flauw en eigenlijk onbetamelijk’. „Dit is niet de manier waarop je moet omgaan met 2.000 mensen die worden ontslagen. Je geeft hiermee het signaal af dat deze ingreep aan anderen heeft gelegen.”

Klik hier voor het volledige bericht op Trouw.nl