Elke ochtend is het spannend in de dodencellen van Japan. Wordt er voor negen uur op de deur gebonsd, dan is executie aanstaande. Blijft het stil, dan duurt het leven nog minstens een dag langer. De EU zet Japan stevig onder druk om de doodstraf af te schaffen.

De doodstraf is op z’n retour, zegt Roger Hood. De Britse mensenrechtenexpert is optimistisch over de uitbanning van de zwaarste en meest omstreden straf die een staat zijn burgers kan opleggen. „Landen die de doodstraf nog uitvoeren, raken geïsoleerd en staan onder groeiende druk van een wereldwijde trend richting afschaffing. Er zijn nog maar weinig landen die met enige regelmaat burgers executeren.”

Maar er is nog werk te doen. In Japan bijvoorbeeld, dat de gewoonte heeft zijn misdadigers onverhoeds op te hangen. Terdoodveroordeelden krijgen een uurtje voor de executie te horen dat hun tijd is gekomen. Hun terechtstelling wordt in het geniep uitgevoerd.

Lees verder op Trouw.nl

Zie ook het tweede artikel ‘Moeders van daders’ uit Trouw van 22 december 2010