In Nederland overlijden ieder jaar 550 tot 760 dementerende ouderen voortijdig door de medicijnen die ze krijgen, blijkt uit onderzoek van Medisch Contact en Trouw. Ze slikken antipsychotica waarvan de werkzaamheid zeer beperkt is. Van de middelen is al jaren bekend dat ze ernstige bijwerkingen hebben. Herseninfarcten komen vaak voor door het slikken van deze middelen. De medicijnen worden op vrij grote schaal voorgeschreven aan demente ouderen met ‘probleemgedrag’ (zoals agressie en agitatie), omdat er geen andere middelen zijn.

De meeste antipsychotica zijn niet geregistreerd voor probleemgedrag bij dementie. Ze zijn op de markt voor de behandeling van psychoses. Sinds 2005 is bekend dat antipsychotica leiden tot extra sterfte onder demente ouderen. Drie jaar daarvoor was in Canada al gewaarschuwd voor herseninfarcten als bijwerking van het antipsychoticum Risperdal.

Een Britse wetenschapper heeft uitgerekend dat het antipsychoticagebruik bij dementerenden in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks tot 1800 extra doden leidt en ruim 1600 extra beroertes en voorbijgaande, lichte infarcten (TIA’s).  Als de Britse cijfers als uitgangspunt worden genomen, overlijden er in Nederland naar schatting 550 tot 760 ouderen als direct gevolg van het slikken van antipsychotica.

Verenso, de Nederlandse vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft drie jaar geleden de adviezen over medicijnen bij probleemgedrag in de behandelrichtlijn aangepast. Dat gebeurde mede door nieuwe inzichten over werking en risico’s van antipsychotica. Sinds 2003 hebben geneesmiddelautoriteiten wereldwijd, ook de Nederlandse  toezichthouder, herhaaldelijk gewaarschuwd voor de risico’s van ernstige bijwerkingen.

Lees verder op Trouw.nl

Zie ook: Specialist ouderengeneeskunde Bert  Keizer over de ouderenzorg in Nederland

Zie ook: de reactie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de sterfte door antipsychotica

Naar het artikel op de website van Medisch Contact