De dramatische terugloop van de horsmakreel in de Stille Oceaan, de enorme watervlakte tussen Zuid-Amerika en Australië, is vooral een gevolg van natuurlijke schommelingen ‘in het bestand’ en van klimaatveranderingen, zegt visserijlobbyist Gerard van Balsfoort.

Overbevissing is volgens hem niet de hoofdoorzaak van de dreigende teloorgang. “Als de visstand daalt, moet je beheersmaatregelen nemen: minder visserij toelaten. Dat is onvoldoende gebeurd in de zuid-Pacific.”

Nederlandse reders, die tot voor kort met enorme vriestrawlers in de Stille Oceaan op horsmakreel visten, hebben volgens internationale experts bijgedragen aan de terugloop van deze vissoort. Mede door toedoen van deze varende visserijfabrieken, ook afkomstig uit andere landen, die in het gebied hebben geopereerd is de horsmakreel er vrijwel verdwenen.

Volgens ICIJ, een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten, is de horsmakreelstand in twintig jaar met 90 procent afgenomen in de ooit rijke zuidelijke zeeën. Dat komt vooral door overbevissing, zegt ook Ad Corten, visserijwetenschapper en adviseur van overheden en reders op het gebied van duurzame visvangst. “Klimaatverandering zal zeker een rol spelen, maar de hoofdoorzaak is toch echt overbevissing.”

Lees verder op Trouw.nl

Lees het volledige verhaal (Engelstalig) op de nieuwssite van journalistenorganisatie ICIJ