De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een farmaceutisch bedrijf beboet wegens verboden gunstbetoon aan neurologen. Allergan uit Eindhoven had medisch specialisten uitgenodigd  in een Utrechts hotel, met lunch vooraf en borrel en diner na, voor een adviesbijeenkomst over het voorschrijven van botox bij chronisch migraine. De neurologen kregen 1200 euro voor een bijeenkomst van enkele uren.
Volgens de inspectie stond de beloning niet in verhouding tot de tegenprestatie van de artsen. De inspectie legde Allergan een bestuurlijke boete op van 45.000 euro. Het bedrijf heeft de boete betaald, hoewel het vindt dat de honoraria voor de neurologen redelijk waren. Zes neurologen, die op de uitnodiging waren ingegaan, gingen vrijuit. De wet biedt geen mogelijkheid hen te vervolgen.
Allergan wil botox, dat volop wordt gebruikt bij cosmetische antirimpelbehandelingen, op de markt brengen als preventief middel voor patiënten met chronische migraine. De toepassing is omstreden. Het middel is voor dit doel niet toegelaten op de Nederlandse markt.  Maar Allergan hoopt dat dit ooit wel gaat gebeuren en nodigde daarom neurologen uit voor een bijeenkomst.
Vooral het marketingaspect van de toepassing van Botox stond centraal tijdens de bijeenkomst. Het bedrijf besprak onder meer met de neurologen hoe de uitkomsten van enkele door Allergan gefinancierde klinische studies over Botox bij migraine, zouden moeten worden gecommuniceerd naar artsen. De vergadering de geleid door migraine-expert prof. Michel Ferrari uit Leiden, die in 2009 de prestigieuze Spinoza-premie van 2,5 miljoen euro kreeg voor zijn onderzoek. De neuroloog ontving van Allergan 2000 euro voor zijn diensten.
De inspectie werd getipt door een arts, die vond dat de agenda van de bijeenkomst wel erg op marketing was gericht en amper op wetenschap. Inspecteurs bezochten de bijeenkomst in maart vorig jaar in het Utrechtse restaurant Huize Molenaar. Volgens het boeterapport van de inspectie, dat na een beroep van Trouw op de Wet Openbaarbaarheid van Bestuur openbaar is gemaakt, uitte Ferrari tijdens het inspectiebezoek twijfels over de bevoegdheid van de inspectie om een besloten bijeenkomst te bezoeken. De inspecteurs vertelden hem dat zij die bevoegdheid hebben op grond van  de Geneesmiddelenwet.
De inspectie concludeerde dat de vergoeding van 1200 euro aan de neurologen, in combinatie met een uitgebreide lunch en diner, niet anders kon worden gezien dan als een poging het voorschrijven van het nieuwe middel te bevorderen. Allergan hield vol dat de vergoeding redelijk was. De neurologen moesten vooraf wetenschappelijke artikelen lezen.

Zie ook op Trouw.nl

Naar een eerder artikel (2001) in Trouw over het belang van farmaceutische bedrijven om medisch opinieleiders, zoals Ferrari, in te zetten bij de promotie van geneesmiddelen.