Met een prijsverhoging op sigaretten hoopt de Staat 200 miljoen euro extra accijns binnen te halen, maar het is de vraag of dat lukt. Een pakje Marlboro is per 1 maart 40 cent duurder geworden en kost nu 5,20 euro.

Weinig maatregelen om rokers van hun gewoonte af te krijgen zijn zo effectief als accijnsverhogingen, blijkt keer op keer uit wetenschappelijke studies. Al moet die verhoging dan wel fors zijn én schoksgewijs, in één keer dus, zegt de stichting Volksgezondheid en Roken. Dan pas drukken grote groepen rokers hun laatste peuk uit. Dat weet de tabaksindustrie, die – als het kabinet de accijnzen weer eens wil opvoeren – stelselmatig aandringt op geleidelijke verhoging.

Kleine stapjes doen minder pijn, weet ook de minister van financiën en daarom zal Nederland de tabaksaccijns nooit in één klap met één of twee euro verhogen. Want als dat wel gebeurt, profiteert ’s lands schatkist nauwelijks. Dan gaan rokers stoppen en dát is niet de bedoeling.

Lees verder op Trouw.nl