Jan van Overveld, voorzitter van de stichting Hartpatiënten Nederland, zet zich liever niet af tegen grote broer Nederlandse Hartstichting. Maar hij is de eerste om de verschillen aan te duiden: „Wij werken met ons hart. De Hartstichting is vooral een bedrijf.”

Van Overveld is blij met zijn dertiende plek op de Trouw top-50 van best presterende goede doelen.

„Zonder de Hartstichting zou de stand van de wetenschap op het gebied van hart- en vaatzieken niet op het niveau zijn waar het nu is. Bij de Hartstichting ligt het accent op de wetenschap. Wij zijn een organisatie voor patiëntenbelangen.”

Zijn club, gevestigd in Roermond, bestaat dit jaar veertig jaar en heeft een roerige geschiedenis achter de rug. Hartpatiënt Henk Fievet richtte destijds Hartpatiënten Nederland op. In de jaren zeventig van de vorige eeuw konden hartpatiënten in Nederland geen openhartoperatie ondergaan. Wel in Houston, Texas.

Lees verder op Trouw.nl

Zie ook de reactie van de Nederlandse Hartstichting op uitlatingen van Jan van Overveld, voorzitter van Hartpatiënten Nederland