Goede doelen zijn nog steeds onvoldoende transparant. De kwaliteit van jaarverslagen laat te wensen over. De organisaties hebben lang niet altijd een klachtenprocedure. Beleidsplannen en jaarverslagen worden vaak niet op de website gepubliceerd.

Dit blijkt uit een voorlopige analyse van 800 goede doelen door het Erasmus Centrum voor Strategische Filantropie (ECSP). De 800 organisaties hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld naar criteria op basis waarvan de maatschappelijke prestaties van goede doelen kunnen worden voorspeld. Van de goede doelen voldoet maar vijf procent aan alle eisen voor transparantie.

De vragenlijst staat op de website van het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD). Via de online Goede Doelen Monitor van het CIGD kunnen donateurs nagaan hoe de organisatie van hun voorkeur scoort op de lijst. De monitor staat ook op de site van Trouw. De krant publiceert dit najaar weer de top-50 van beste goede doelen van Nederland.

Lees verder op Trouw.nl