Op de website van Trouw staat sinds 30 juni 2010 de databank van het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD), met gegevens van bijna 5000 goede doelen. Donateurs kunnen op de site goede doelen met verwante doelstellingen met elkaar vergelijken. Van veel goede doelen zijn ook de financiële gegevens opvraagbaar. Op de site staat informatie over de manier waarop een goed doel verantwoording aflegt, over organisatie, doelstelling en activiteiten.

De databank wordt voortdurend gevoed met nieuwe gegevens. Het CIGD wil uiteindelijk alle Nederlandse goede doelen registreren in de databank. Volgens voorzitter Zita Jankovich van het CIGD moet de databank uitgroeien tot hét gratis onafhankelijke informatiepunt voor donateurs en goede doelen.

In de gegevensbank zijn ook donateursbeoordelingen opgenomen. Gevers kunnen op grond van hun ervaringen waardeoordelen toekennen aan goede doelen. Deze toepassing staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog te weinig beoordelingen om conclusies te trekken, aldus Jankovich. „Maar we hopen dat dit in de nabije toekomst anders wordt.”

Link naar de Goede Doelen monitor op Trouw.nl