Farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline heeft regels geschonden bij het aanprijzen van een vaccin tegen baarmoederhalskanker. De producent van het kankervaccin Cervarix heeft de Geneesmiddelenwet overtreden bij de promotie van het middel. Het bedrijf heeft onder meer verboden reclame gemaakt bij verpleegkundigen en inkoopkortingen gegeven aan bedrijven die het vaccin wilden verkopen.

Daarnaast heeft GlaxoSmithKline (GSK) bij promotieactiviteiten onder artsen verscheidene keren het accent gelegd op vaccinatie bij vrouwen ouder dan 25 jaar, hoewel het middel voor die leeftijdscategorie niet is toegelaten. Ook werden te hoge bedragen betaald aan artsen die als adviseur werden ingeschakeld. Dit blijkt uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dat na een beroep van Trouw op de Wet openbaarheid van bestuur gisteren openbaar is gemaakt.

Klik hier voor het volledige bericht op Trouw.nl