Oud nieuws: het is niet best gesteld met Moeder Aarde en als er niks verandert krijgen we binnen 40 jaar grote problemen. Gaap. Dat wisten we al. Maar intussen gebeurt er te weinig om het tij te keren. De Organisatie voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling waarschuwt nog één keer. En drie Nederlandse adviesraden doen hetzelfde.

Wat hij mist, de professor duurzaamheid, is een gevoel van urgentie. “We voorspellen al 25 jaar ecologische rampen. Maar al die voorspellingen hebben niet geleid tot politieke acties op gewenste schaal”, zegt Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid en transities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Rotmans was deze week één van de sprekers in een Haags zaaltje waar een alarmerend rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) werd gepresenteerd. Simon Upton, directeur milieu van de Oeso, was er voor naar Nederland gekomen. Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving speelde een belangrijke rol bij de berekeningen van de demografische en economische trends in het rapport.

De Oeso schetst wat ons de komende veertig jaar te wachten staat. In de ‘Environmental Outlook 2050’ worden vier thema’s bekeken: de gevolgen van klimaatverandering, de afname van de verscheidenheid aan soorten planten en dieren (biodiversiteit), de stijgende vraag naar zoet water en het effect van vervuiling op de gezondheid.

Lees verder op Trouw.nl