Dit is de eerste – voorlopige – lijst van slachtoffers van het geheime project Silbertanne. Op deze lijst staan de namen van 48 Nederlanders, die tussen september 1943 en september 1944 werd geliquideerd door leden van de Germaansche SS – zelf ook Nederlanders. Vijf personen raakten gewond, maar overleefden. Bij de laatste twee personen is onzeker of het om Silbertanne-moorden ging. De lijst is nog in opbouw en zal door de beide initiatiefnemers, Frank Meijerink en Herman Soepenberg uit Ommen, op de site van Stiwot (stichting Informatie Wereldoorlog Twee) voortdurend worden aangepast.

28 september 1943: Jan Dijkstra, garagehouder in Meppel; dr. Engbertus Johannes Roelfsema, chirurg in het ziekenhuis van Meppel; Arend Boldewijn, schoolhoofd in Staphorst.

16 oktober 1943: Louis Dobbelmann, paardenhandelaar in Apeldoorn.

18 oktober 1943: A. M. de Jong, schrijver in Blaricum.

28 oktober 1943: dr. Jan Boes, ziekenhuisdirecteur in Wageningen.

2 november 1943: Gerrit Pieter Beukema, ambtenaar in Grootegast.

4 november 1943: Taeke Schuilenga, fabriekseigenaar in Surhuisterveen.

8 december 1943: Leendert Bastiaan Verdoorn, beambte in Heemstede.

31 december 1943: Leo Bohemen, vertegenwoordiger in Groningen; Johannes Swint, verzekeringsagent in Groningen; Pieter van Dooren, directeur ambachtsschool in Groningen; Dirk Bos, stationschef in Onnen; Bront Bossinga, directeur spaarbank in Groningen; Freerk Zigterman, eigenaar meubelzaak in Groningen.

4 januari 1944: dr. Christiaan de Jong, leraar wiskunde in Leiden; Henri Herman Flu, huisarts in Leiden; Harmen Douma, hoofd Leidse schoolvereniging.

13 januari 1944: Johan Houtman, arbeider in Soest; Wim van Goor, directeur gemeentewerken in Soest.

14 januari 1944: Klaas Brons in Soest; Jan Schalkx, politie-ambtenaar in Soest; Andries Koehof, metaalbewerker in Soest.

24 januari 1944: Johannes Amerika, hoofd lagere school in Groningen.

9 april 1944: dr. Laurens Johannes Büller, chirurg in Beverwijk; B. W. Paauw, directeur arbeidsbureau in Beverwijk, raakte gewond, maar overleefde.

24 april 1944: Riekus Pot, leider distributiekantoor in Stedum en Pot Sr., vader van Riekus, raakten beiden gewond, maar overleefden.

25 april 1944: Hendrik Heijs, directeur lagere school in Middelstum; Cornelis C. G. Bos, bakkersknecht in Zuidwolde; Jan K. Dwarshuis, bakker in Zuidwolde; Jan Reinder Visser in Zuidwolde; Klaas Havinga, slager in Zuidwolde.

19 mei 1944: Anje Lok, schoolhoofd in Ravenswoud.

30 juni 1944: Albert Marten Rinkema, veehouder in Rottum.

6 juli 1944: dr. Josua Bromet, leraar in Arnhem.

12 juli 1944: Cornelis Robertus, directeur transportbedrijf in Groningen; Hendrikus Hazelhorst in Groningen.

13 juli 1944: Hendrik Top in Grootegast; Kornelis van der Meulen in Grootegast.

14 juli 1944: Fritz Hubert Ernst Bicknese, apotheker in Breda.

19 juli 1944: mr. A. R. P. Mees, hereboer in Apeldoorn.

4 augustus 1944: Dirk Ubbels in Beemster.

15 augustus 1944: P. J. C. Smulders, burgemeester van Someren; Willem J. M. Wijnen, burgemeester van Asten; Frans Eijsbouts, textielfabrikant in Someren, raakte gewond, maar overleefde.

30 augustus 1944: Fulps Vincentinus Valstar in Rotterdam; Dirk Voskamp Sr., journalist te Naaldwijk, vermoord in Rotterdam.

3 september 1944: Bertus van Aken in Voorschoten, raakte zeer ernstig gewond, maar overleefde; Teunis de Groot, rijwielhandelaar in Voorschoten; Frans Willem Kusters, kantoorbediende in Wassenaar.

11 september 1944: Th. J. Eskens, advocaat in Amsterdam (onzeker); Gerrit den Hertog, wachtmeester rijkspolitie in Coevorden (onzeker).

Naar de lijst op www.stiwot.nl