De patiëntenfederatie NPCF voert een krachtige lobby voor het digitale patiëntendossier van minister Klink. Dat elektronisch dossier – EPD – moet er komen, vindt de NPCF. Tegelijkertijd ontvangt de federatie van Klink tonnen subsidie, alleen al voor die EPD-lobby. Critici noemen de NPCF een spreekbuis van de minister. Hoe onafhankelijk is de NPCF? Hoe áfhankelijk is de patiëntenbeweging van de overheid?

Financiële documenten, subsidieverzoeken en communicatieplannen van de patiënten- en consumentenfederatie NPCF ademen dienstbaarheid aan het beleid van minister Klink (volksgezondheid). De NPCF wil ’draagvlak creëren’ voor het elektronisch patiëntendossier (EPD); wil ’een belangrijke aanjaagrol spelen’ en de ’zorgconsument als hefboom laten fungeren ter bevordering van het elektronisch patiëntendossier’.

Klik hier voor het volledige artikel op Trouw.nl

Reactie van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie op het artikel in Trouw.