Stephen Melrose zou volgende week 45 jaar zijn geworden, maar zijn leven stopte bij 24. Op 27 mei 1990 werd hij doodgeschoten door het Ierse Republikeinse Leger (Ira), midden op de Markt in Roermond. Melrose wilde alleen maar een foto maken van de katholieke kerk. Kun je de moord op je zoon, gepleegd vanuit een politieke ideologie, eigenlijk bevatten? Roy Melrose, de 79-jarige vader van Stephen, heeft het geprobeerd. Door in gesprek te gaan met een Ira-terrorist.

Hij heeft er dagenlang tegenop gezien. In de auto op weg naar het huis van Tommy Gorman – voormalig Ira-lid – twijfelt Roy Melrose nog steeds of hij de man wel een hand zal kunnen geven. Hoe kun je respect tonen voor een terrorist, die de dood van onschuldigen beschouwde als een soort van collateral damage, bijkomende schade? „Laten we dit maar zo snel mogelijk achter ons zien te krijgen”, mompelde Melrose (79), kort voor de ontmoeting.

Ook Tommy Gorman (65), die 13 jaar gevangen zat wegens zijn Ira-activiteiten, zag op tegen het gesprek. De ex-terrorist maakte zich op voor de confrontatie met een familie die 20 jaar geleden een zoon verloor door een tragische vergissing van het Ira. Wat kun je meer tegen die mensen zeggen dan dat het je verschrikkelijk spijt, ook al was je zelf niet betrokken bij die moordpartij?

Lees verder op Trouw.nl

Dossier Ira-moorden Roermond op Trouw.nl