Enkele apothekers zijn boos. Ze hebben kwaaie mails gestuurd over een bericht, afgelopen week in Trouw, dat er in 2009 75 miljoen euro extra is binnenkomen in de branche.

Dat is meer dan eerst was geraamd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder die een belangrijke stem heeft in de bepaling van de tarieven die apothekers krijgen per recept. De extra inkomsten komen overigens met name door een sterkere daling van de personeelskosten. Om de inkomenspositie op peil te houden, ontslaan apothekers kennelijk personeel. Maar daarnaast stelt de NZa dat ook de werkelijke inkoopvoordelen (bonussen en kortingen) hoger zijn dan eerder was aangenomen.

Eerst dit: er zijn apotheken die in financiële moeilijkheden zitten, soms grote moeilijkheden. Dat staat buiten kijf. Er is de laatste paar jaar flink gekort in deze bedrijfstak. Vooral jonge apothekers die voorafgaand aan de malaise veel geld betaalden voor overname van een bestaande apotheek, zagen de kansen om de investering op een redelijke enige termijn terug te verdienen, in rook opgaan door de veel ongunstiger inkomenspositie van apothekers als gevolg van de pijnlijke ingrepen in het prijsbeleid.

Dat ingrijpen was hard nodig. Sinds het onzalige besluit van staatssecretaris Simons (Volksgezondheid, 1989-1994), die apothekers de vrije hand gaf om hun inkomen op te vijzelen uit bonussen en kortingen van geneesmiddelenleveranciers, is de zaak behoorlijk uit de hand gelopen. De beroepsgroep bleek uitmuntend in staat om zich van een meer dan riant inkomen te voorzien. Apothekers haalden enorme bedragen binnen en behoorden tot de best betaalde inkomensgroepen van Nederland.

Maar het was geld dat in feite werd opgebracht door de verzekerden in Nederland. Geld dat aan de publieke gezondheidszorg werd onttrokken. Want al die inkoopvoordelen werden door de fabrikanten en groothandel in geneesmiddelen vanzelfsprekend doorberekend in de prijs.

De beroepsorganisatie KNMP heeft het beleid van binnenhalen, oppotten en profiteren, al die jaren met verve en kracht verdedigd en in stand gehouden. Opeenvolgende besturen hebben zich vol overtuiging toegelegd op de lobby voor handhaving van de bonussen en kortingen. De KNMP had een decennium geleden al afstand kunnen nemen van dit systeem van zelfverrijking, maar heeft dit verzuimd. Nu kleeft aan apothekers het imago van zakkenvullers en profiteurs.

Vervolg