Omdat er wel degelijk apotheken zijn die het hoofd nog amper boven water kunnen houden, is de vergoeding voor farmaceutische zorg die apothekers van de overheid krijgen voor afgeven van geneesmiddelen – de zogenaamde receptregel – onlangs verhoogd. Het was 7,28 euro, het is 7,91 euro geworden. Maar het was lang niet genoeg, vond de apothekersbranche. De vergoeding moest verder omhoog.

Afgelopen week was er op het kantoor van de Nederlandse Zorgautoriteit, dat de minister adviseert over  de vergoedingen aan apothekers, een technisch overleg over de receptregelvergoeding voor komend jaar.

En daar kwam een document op tafel dat ook bij Trouw terecht kwam. Zo gaan die dingen soms. Het stuk had geheim moeten blijven. Aan alle aanwezigen was gevraagd niets te lekken. Want in het document stond dat het werkelijke resultaat van de openbare apotheken in Nederland vorig jaar 75 miljoen euro hoger was uitgevallen dan eerder was geraamd.

Gevoelige informatie, want de bonussen en kortingen zouden inmiddels uit de markt moeten zijn verdwenen. Niet dus. Nu wordt de meevaller van 75 miljoen met name veroorzaakt door een sterkere daling van de personeelskosten, maar: ‘Daarnaast zijn de werkelijke inkoopvoordelen hoger dan was aangenomen’, aldus het document. Er zijn dus voor apothekers nog steeds flinke voordelen te halen in de medicijnenmarkt.

Tijdens de bijeenkomst werd door de NZa meegedeeld dat niet alleen in 2009, ook voor dit jaar een meevaller van 75 miljoen wordt voorzien. Het bericht in Trouw leidde tot verontwaardigde reacties. Dit had nooit in de krant mogen komen.

Ik heb me, aldus reageerders, voor het karretje laten spannen van VWS en/of NZa, ik heb het allemaal maar klakkeloos overgetikt, ik ben slechts een ghostwriter, die de belangen van anderen verwoordt. De apothekerskoepel KNMP en de NZa toonden zich verbolgen en gekrenkt, ik zou me hebben bediend van ‘tendentieuze berichtgeving’.

In een triomfantelijk mailtje meldde woordvoerder Salemink van de KNMP me vrijdag: ‘’De NZa heeft ook gereageerd op de berichtgeving. In een reactie noemt de NZa de berichtgeving in Trouw tendentieus. Wat Trouw schrijft is allemaal uit de lucht gegrepen. Het is een heel tendentieus bericht‘’,  schreef de KNMP-woordvoerder bestraffend.

Toch is er een serieuze poging tot wederhoor gedaan. De KNMP heeft ruim de tijd gekregen – ik heb aan het eind van de ochtend gebeld – voor een reactie. Zowel KNMP (‘Dit was een geheim overleg, wij reageren niet op geheime stukken’), als de NZa (‘Het zijn voorlopige gegevens, daar gaan wij nu niet op in’) en VWS kozen ervoor om niet te reageren.

Tja, maar daarmee hou je nieuws niet tegen.

Afgelopen vrijdag hebben we het gelekte document op de website van Trouw geplaatst. Zodat iedereen zelf kan oordelen.