Bij de gewasbeschermingsindustrie zijn ze nog niet bekomen van de rechterlijke uitspraak dat interne rapporten over de risico’s van bestrijdingsmiddelen toch echt openbaar behoren te zijn. ‘We kunnen de reikwijdte van het oordeel nog niet overzien.’ Milieuorganisaties kunnen dat al wel: ‘Een mijlpaal. Voor heel Europa.’

Op de kantoren van Natuur & Milieu en Milieudefensie wordt reikhalzend uitgekeken naar 27 januari 2012. Uiterlijk op die datum moet de overheidsdienst die in Nederland bestrijdingsmiddelen toelaat, een stapeltje tot dusver geheime rapporten afleveren. Het zijn studies over de milieurisico’s van een bestrijdingsmiddel van fabrikant Bayer.

Zes jaar geleden vroegen de milieuclubs de rapporten op bij de overheidsinstantie die ze heeft, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in Wageningen. Het Ctgb weigerde de documenten af te geven, omdat Bayer zich verzette. Openbaarmaking zou de concurrentiepositie van het bedrijf aantasten. De rapporten moesten worden beschouwd als een bedrijfsgeheim, vond de producent. Het was een standaardverweer dat vaker bij openbaarheidsverzoeken werd gehanteerd.

Lees verder op Trouw.nl