Apothekers incasseren nog altijd hoge bonussen op de inkoop van geneesmiddelen. In 2009 hebben openbare apotheken 75 miljoen euro meer ontvangen dan vooraf was ingeschat.
Dit jaar wordt met eenzelfde overschrijding rekening gehouden, waardoor het totaal aan extra inkomsten op 150 miljoen komt. „De werkelijke inkoopvoordelen van de apothekers zijn hoger dan was aangenomen”, staat in een intern document van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in het bezit van Trouw. De meevaller wordt mede veroorzaakt door lagere personeelskosten. De apothekerskoepel KNMP en de NZa zijn furieus over het uitlekken van het document.

Het betekent dat het door de NZa vastgestelde tarief te hoog is. Verzekerden zijn daardoor te duur uit. Onder druk van de apothekers werd het tarief voor farmaceutische zorg onlangs verhoogd van 7,28 euro per recept naar 7,91 euro. Die vergoeding zou nog altijd te laag zijn vanwege de benarde situatie van de branche.

Lees verder op Trouw.nl