Voor het eerst is het geefgedrag van allochtonen onderzocht. Wat blijkt? Allochtonen geven meer weg dan autochtonen.

Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Afghanen en Turken geven per jaar 200 euro meer weg dan autochtonen. Allochtonen schonken in 2007 gemiddeld 600 euro, de overige Nederlanders 400 euro.

Dit blijkt uit onderzoek van de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit in opdracht van NCDO, de commissie voor internationale samenwerking. Het is voor het eerst dat het geefgedrag van allochtonen nader is onderzocht.

Klik hier voor het volledige artikel op Trouw.nl