Ruim 1800 interne beleidsdocumenten van vijf Nederlandse ministeries zijn nu te lezen én doorzoekbaar via een website van de Universiteit van Californië in San Francisco.  In juni 2013 werden de eerste 700 interne documenten van vijf Nederlandse ministeries in een internationale databank opgenomen. Inmiddels zijn er 1100 nieuwe, veel recentere overwegend Nederlands-talige documenten toegevoegd.

Het gaat om documenten over het tabaksbeleid tussen 2000 en 2011, afkomstig uit de archieven van de ministeries van VWS, Financiën, Economische zaken, Algemene zaken en Buitenlandse zaken.

De duizenden pagina’s aan documenten zijn in 2000 en 2011  openbaar gemaakt na verzoeken van dagblad Trouw op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Trouw wilde weten hoe groot de invloed is geweest van de Nederlandse tabaksindustrie op het tabaks(ontmoedigings-)beleid van de Nederlandse overheid.De documenten hebben tot een reeks van publicaties geleid in de krant, zie de links in het bericht van juni vorig jaar.

Alle documenten zijn op initiatief van KWF Kankerbestrijding en Marc Willemsen, hoogleraar tabaksbeleid, door de Universiteit Maastricht gescand en doorzoekbaar gemaakt. Wetenschappers van deze universiteit doen onderzoek naar de documenten.

Het materiaal geeft een goed beeld van de invloed (van lobbyïsten) van de tabaksindustrie op de Nederlandse overheid. De deuren van de Nederlandse ministeries hebben altijd wagenwijd open gestaan voor de tabaksindustrie. Bewindslieden, ook van het ministerie van Volksgezondheid, zaten zeer geregeld om de tafel met de tabakssector. De documenten tonen ook aan dat de tabaksindustrie al een groot aantal jaren bezig met een felle lobby tegen nieuwe maatregelen – zoals de Europese plannen voor invoering van ‘generieke’, merkloze tabaksverpakkingen.

Naar de documenten.