Terugblikkend op de negen jaar dat hij directeur is van de Hiv Vereniging Nederland, kan Robert Witlox na enig nadenken wel zeggen wat er beter had gekund: het uitventen van de successen. „Wij zijn wel eens wat te bescheiden geweest. We hebben kansen laten liggen. We hebben als vereniging succesnummers gehad, die we te weinig hebben uitgevent, met name naar de achterban.’’

Zo heeft de vereniging tot op hoog niveau lobby gevoerd voor een minder rigide visie van het openbaar ministerie op strafrechtelijke vervolging van de overdracht van een hiv-besmetting. „Die lobby is vooral achter de schermen gevoerd. Door onze bemoeienis zijn officieren van justitie veel behoedzamer geworden om zaken voor de rechter te brengen. Wij hebben de argumenten daarvoor aangedragen, een argumentatie die we later hebben teruggelezen in een arrest van de Hoge Raad. Wij vinden dat het strafrecht vooral weg moet blijven van vrijwillige seks tussen volwassen mensen.’’

Lees verder op Trouw.nl