Apothekers en zorgverzekeraars doen te weinig aan begeleiding van ouderen die veel geneesmiddelen gebruiken, vinden patiëntenorganisaties NPCF en CG-Raad. Ze willen dat apothekers de kwaliteit van hun zorg de komende vijf jaar verbeteren. „Overheid en verzekeraars moeten niet alleen aandacht hebben voor de prijzen van geneesmiddelen”, aldus de NPCF.

De organisaties hebben een wensenlijst opgesteld. Ze pleiten voor een toegankelijk netwerk van openbare apotheken. Apothekers moeten patiënten helpen omgaan met een chronische ziekte, ze moeten medicatieoverzichten maken, extra aandacht geven aan patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis en ouderen begeleiden die veel geneesmiddelen slikken. De NPCF en de Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad hebben de Hogeschool Utrecht een verkennend onderzoek laten doen in 100 apotheken. Daaruit bleek dat apotheken en verzekeraars nog weinig succesvolle, vernieuwende projecten hebben opgezet. Beide organisaties vinden het zorgelijk dat initiatieven om de dienstverlening van apotheken te verbeteren maar niet van de grond komen.

Lees verder op Trouw.nl