De leeftijdsgrens voor alcoholverkoop moet naar 18 jaar, zegt het instituut Stap. „Verhoging leidt tot minder gezondheidsschade.”

Het Nederlands instituut voor alcoholbeleid Stap wil dat de Tweede Kamer een voorgenomen wijziging van de Drank- en Horecawet aangrijpt om de landelijke leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar.
Twee jaar geleden besloot de Tweede Kamer dat de leeftijdsgrens niet wordt verhoogd, maar dat gemeenten wel een lokaal leeftijdsbeleid kunnen voeren. Een klein aantal gemeenten kan bij wijze van proef maatregelen nemen als verstoring van de openbare orde dreigt.
Het gezondheidsaspect speelde bij dit besluit geen rol. Maar volgens Stap is er inmiddels zo veel nieuw wetenschappelijk bewijs dat alcoholgebruik op jonge leeftijd leidt tot hersenschade, dat dit argument nu zwaarder moet tellen. In een brief aan de Tweede Kamer pleit het instituut voor één landelijke leeftijdsgrens van 18 jaar.
Recent onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit van Utrecht wijst volgens Stap uit dat uitstel van alcoholgebruik tot 18 jaar de kans op hersenschade terugdringt. „Ieder jaar uitstel betekent gezondheidswinst”, aldus onderzoekers.
In de brief wordt verder opgemerkt dat 17 van de 27 EU-lidstaten inmiddels de leeftijdsgrens van 18 jaar hanteren. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie beveelt een grens aan van 18 jaar. „Zowel binnen als buiten Europa tekent zich een duidelijke trend af dat de leeftijdsgrens verder wordt opgetrokken.”
Uit onderzoek blijkt, aldus het instituut, dat verhoging van de leeftijdsgrens leidt tot terugdringing van alcoholproblemen bij jongeren. Bovendien is 76 procent van de Nederlandse bevolking voor een hogere grens.
Volgens Stap zijn supermarkten al ingesteld op een hogere leeftijdsgrens, omdat personeel instructies heeft om iedereen die jonger lijkt dan 20 jaar om een legitimatie te vragen.
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleitte deze zomer voor verhoging naar 18 jaar. Uit een peiling bleek dat minstens 60 procent van de gemeenten voorstander is. Afgelopen juli drong ook een commissie, die het kabinet adviseerde over het drugsbeleid, aan op een hogere leeftijd voor alcoholverkoop.
De alcoholfabrikanten, verenigd in Stiva, pleiten voor strafbaarstelling van jongeren onder de 16 die alcohol kopen. Verder wil de organisatie betere voorlichting voor jongeren over matig drinken.